Müşteri isteklerini doğru analiz edip, doğru çözümler sunuyoruz / 04-07-2015

“Müşteri isteklerini doğru analiz edip, doğru çözümler sunuyoruz”

“Vardata Bilişim Teknolojileri olarak, fiber optik, Network, Server ve Notebook ürünlerinde müşterilerimize destek veren, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biriyiz. Müşterimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek profesyonel bir kadroya sahip olup, yurt içi ve yurt dışındaki ofislerimizle kurumsal projelerde ve altyapı çalışmalarında her zaman başarıyla hizmet verebilecek durumdayız.”

Sektörde 14. yıldır faaliyet gösteren müşterilerine fiber optik, Network, sunucu ve Notebook ürünlerinde destek veren Vardata Bilişim Tekno­lojileri, ikinci el ürünlerde tek mar­ka olma unvanını koruyor. Firmanın Genel Koordinatörü M. Fatih Akyüzlü ile ürünleri, servislerini, planlarını ve pazardaki serbest­leşmeyi konuştuk.

Vardata hakkında bilgi verir misiniz?

Vardata Bilişim Teknolojileri, Fiber Optik, Network, Server ve Notebook ürünlerinde Türkiye’nin önde gelen ISP, telekom firma­ları, banka ve kamu kurumlarının ihtiyaçla­rını karşılayan, kendi alanında Türkiye’nin lider kuruluşlarından biridir. 2000 yılından itibaren bilişim sektöründe hizmet veren Vardata, şirketlerin ve son kullanıcıların el­lerinde bulunan ihtiyaç dışı Network, Server, Notebook ürün ve yedek parçalarını satın alarak özel bakım ve test aşamalarından ge­çirdikten sonra, statik poşet ve özel kutular­da maksimum iki yıl garanti süresiyle müş­terilerimize yurt içi ve yurt dışındaki (USA, Romanya ve Çin) firmaları ile en uygun fiyat­larla hizmet vermektedir.

LONGLINE markasıyla fiber optik ürünle­rini üreten firmamız, bu alanda oldukça iyi iş hacimleri yakalayarak, bu markayla ürün yelpazesini genişletmeyi ve kurumsal firma­lar ile stratejik iş ortaklıkları gerçekleştirme­yi hedeflemektedir.

Teknolojiyi yakından takip eden, piya­sanın istek ve taleplerini önceden analizini yapabilen ekibimiz, müşterilerinin başarıla­rındaki en büyük yardımcıları olacak ürün­leri, koşulsuz müşteri memnuniyeti anla­yışı içinde sunmak ve en kısa süre içerisinde müşterilerine teslim etmek için ilk günkü heyecan ve azimle çalışmaktadır.

Hangi ürünler ile faaliyet gösteriyorsunuz?

Vardata Bilişim Tekno­lojileri olarak, fiber optik, Network, Server ve Notebook ürünlerinde müşterilerimize destek veren, kendi alanında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biriyiz. Müşteri­mizin tüm ih­tiyaçlarını kar­şılayabilecek profesyonel bir kadroya sahip olup, yurt içi ve yurt dışındaki ofislerimizle kurumsal projelerde ve altyapı çalışmaların­da her zaman başarıyla hizmet verebilecek durumdayız.

Longline markası ne zaman kuruldu?

2008 yılı başında, kendi markamız olan Longline ile BT pazarına girerek ‘İletişimde Mesafeleri Kısaltın’ sloganı ile fiber teknolo­jisinde hedeflerimize dönük önemli bir adım attık. Fiber altyapı sistemlerinin en ayırt edi­ci özelliği, sağladığı geniş bant imkânı ile daha geniş bir kapasite imkânı sunmasıdır. Tüm dünyada gide­rek yaygınlaşan bu teknoloji, gelecekte daha da artarak ile­tişim alanında önemli bir yer edinmeyi sürdürecektir.

Şirketlere sağladığınız tasarruf olanaklarından bahseder misiniz?

Fiber optik ürünlerle birlik­te, şirketlerin ve son kulla­nıcıların sıfır ürün ta­leplerini kar­şılamak­tayız. Ayrıca firmaların ellerinde bulunan ihtiyaç dışı net­work, sunucu, notebook ürün ve yedek par­çalarını satın almaktayız. Bu ürünleri özel bakım ve test aşamalarından geçirdikten sonra, statik poşet ve özel kutularda bir yıl garanti süresiyle, yüzde 80’e varan tasarruf imkânı ile hem müşterilerimize hem de sek­törümüze geri kazandırmaktayız.

İkinci el ürünler alanındaki faaliyetlerinizi açıklar mısınız?

Sektördeki 13. yılımızda, ikinci el üründe tek marka olma unvanımızı korumaktayız. Bu süreçte birçok yeni atılımlar yapan şir­ketimiz, Server, Network ve fiber ürünlerin­de oldukça iyi yerlere gelmiştir. 400’e yakın bayi ağı ile 100’e yakın özel sektörde yer alan müşterisine yeni ve ikinci el ürün gamı ile hizmet vermektedir.

Longline markasıyla fiber optik alanında yaptığı yeniliklerle sadece Türkiye’de değil, Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu pazarında da saygın bir yerdeyiz. Üretimi yapılan GBIC modüller; CISCO, HP, AVAYA, ENTRASYS vb. tüm markalarda sorunsuz çalışmakta ve ol­dukça iyi fiyat avantajları sunmaktadır. 2010 yılı itibari ile sektördeki talep sonucu ürün gamımızda yer alan network/sunucu aksam­ları ile oldukça iyi projelere imza atmış bu­lunuyoruz.

Pazarın serbestleşmesi ve sektördeki yatırımlara ilişkin neler söyleyebilirsiniz?

Yerleşik operatörlerin attığı büyüme adımlarını yakından takip etmekteyiz. Proje ve altya­pı çalışmalarında bu büyümeye uygun ve alternatif çözümler üretip, var olan portföyümüzü çeşitlendiriyoruz. BTK verileri­ne göre, gelir/yatırım oranı dik­kate alındığında alternatif ope­ratörlerin yerleşik operatörden yaklaşık üç kat daha fazla yatı­rım yaptığı görülmekte. Ancak pazar payındaki artış alternatif operatörler için beklenenin al­tında kalmıştır. Pazarın serbest­leşmesi süreci, aynı doğrultuda yatırımları artırmıştır. Biz de, tam bu noktada devreye girerek ekibimizle olası potansiyel müşterilerimize profesyonel hizmet sunmaktayız.

Altyapı yatırımlarının farklı firmalar tarafından gerçekleştirilmesini değerlendir misiniz?

Farklı firmaların bu alanda hizmet ver­mesi elbette ülke ekonomimiz için önem­li bir katkı sağlamaktadır. Profesyonel bir analiz sonucunda varılacak nokta itibarı ile doğru ve efektif çözümlerle yaklaşıldığında, rekabetin sağladığı ivmeyle hem farklı fir­maların vizyon ve bütçeleri sayesinde çözüm seçenekleri artacak, hem de hizmet verilen sektörün işleri daha hızlı ve verimli yapıla­cağından, bu paralel yatırımlar ekonomimiz adına katma değer oluşturacaktır. Ancak bu konuda hizmet veren firmaların hizmet ye­terliliği önemli bir konudur.

Benzer firmalara göre ne tür farklılıklar sağlıyorsunuz?

Stoklarımızın her an teknolojik ürünler ile dolu olduğundan, verilen ürünlerin ne amaçlarla kullanılacağının bilincinde olma­mız, ayrıca müşteri isteklerini doğru analiz edip doğru çözümleri sunabilmemiz, müşte­rilerimizin yapmakta olduğu işlerinde katma değer oluşturan öneriler getirmemiz bizleri rakiplerimizden ayırmaktadır.

Kısa vadede ne gibi hedefleriniz var?

Mevcut kadromuzu günümüz teknoloji­sine daha sinerjik ve daha bilgili bakabilme­si açısından sürekli yeni konular hakkında eğitmeyi, var olan bilgi birikimlerimizi yeni müşterilere aktarmayı ve daha profesyonel hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Günümüz teknolojisine bakıldığında çoğu firmaların yanlış BT ya­tırımlarından dolayı işlerine odaklanamadığı ve iş saatleri içerisinde sürekli aksaklıklar yaşadığı görülmektedir. Bunu engellemek için doğru çözüm­leri uygun maliyetler ile müşte­rilerine sunan firmaların uzun vadede kalıcı olarak kâr edece­ği doğaldır. Vardata, bu hedef ile yola çıkarak müşterilerine doğru çözümler sunan genç ve dinamik kadrosu ile müşte­rilerine hizmet vermek için bir telefon kadar yakınında bulun­maktadır. Tüm projelerimizde müşterilerimizle omuz omu­za ilerlemeyi ana hedef olarak görmekteyiz.

tele.com.tr eylül ’14

M. Fatih Akyüzlü – Vardata Bilişim Teknolojileri Genel Koordinatörü

TOP