Yapay Zekâdaki Son Gelişmeler

Yapay Zekâdaki Son Gelişmeler

Yapay Zekâdaki Son Gelişmeler

Yapay zekâ, bilişim alanında son dönemlerde en önemli alan olarak herkes tarafından ilgi çeken bir konu olmakla birlikte, birçok alanda kullanılmaya ve geliştirilmek üzere üzerinde çalışılan bir alandır. Teknoloji alanında çok hızlı gelişmeler, insanları farklı teknolojik alanlarda farklı sistemleri kullanmaya yöneltmektedir. İşte bu yönelen alanlardan biri olan yapay zekâ, çalışma prensibi olarak insan beyninin sinirsel ağ yapısının bilgileri analiz etme ve kullanma prensibi modellenerek insan zekâsını taklidi oluşturulmuştur. İnsan zekâsının modellemesi ve taklidi yapılmasıyla, bilgilerin algoritma oluşturularak sistemler tarafından ve makineler tarafından bilginin işlenmesi kullanılmasına yönelik iyileştirmeler yapılarak kullanılması, yapay zekânın temel çalışma prensibidir.

Yapay Zekâya Verilecek Örnekler

Günümüzde yapay zekâ alanındaki gelişmelerle birçok alanda yapay zekâ aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin; robotların üretilmesi ve robotların insanlarla sohbeti sırasında karşılıklı sohbet yapılmaya çalışılırken insanların verdiği cevapların, robotlar tarafından veri tabanına işlenerek algoritma oluşturarak uygun cevaplar vermeye çalışması yapay zekânın eserleridir. Sağlık sektöründe kullanılan medikal cihazlarda da hastanın sağlık durumuna göre cihaz tarafından otomatik olarak gereksinimleri karşılayacak şekilde işlev görmesi de yapay zekânın kullanıma örneklerdir. Yapay zekâ alanında son dönemlerde en belirgin bir şekilde kullanımının geliştirilmeye çalışıldığı sektörden birisi de otomotiv sektörüdür. Üretilen otomobillerde araçta kullanılan yapay zekâ sistemleri sayesinde otomatik kontrol siteminin devreye konulmasıyla sürücüsüz araç kontrolünün sağlamaya çalışılması yine yapay zekâ alanındaki son gelişmelerdendir. Kısacası otomobil sektöründen, bilgisayar alanında, endüstriyel ve sanayi sektöründe, robot üretiminde ta uzay araçlarına kadar yapay zekâ geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Yapay Zekânın Kullanım Alanları

Yapay zekânın uygulama alanları günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Yapay zekânın insan tarafından kontrol edilemeyeceği gibi birçok teori bulunmaktadır. Hatta ilerleyen zamanlarda her şeyin robotlar tarafından yapılacağına dair tezler öne sürülmektedir. Tüm bu teori ve tezlerin dışında günümüzde kullanım sahası olarak aşağıdaki alanlarda yapay zekâ uygulamaları bulunur.

  • Muhakeme becerilerinin geliştirilmesi
  • Veri analizinin yapılarak öneri sunulması
  • Ses tanıma
  • Görüntülerin işlenmesi
  • Doğal dil işleme

Bugün ses tanıma alanında yazılan programlar vasıtasıyla bilgisayar tarafından insanın konuştuğu dil, yazılım tarafından anlaşılarak yazıya aktarılması yapay zekânın uygulama sahalarından sadece biridir.

https://vardata.com.tr/

Bu gönderiyi paylaş


    İletişim & Keşif